102. Dönem Devlet Hizmeti Eş ve Sağlık Mazereti Başvuruları

  • Eksilt
  • Artır
  • Yorum Yap
  • Yazdır
  • Mail Gönder
102. Dönem Devlet Hizmeti Eş ve Sağlık Mazereti Başvuruları
  • Linkedin'da paylaş
  • Google plus'da paylaş
  • Whatsapp'da paylaş
412
KEZ OKUNDU
Tarih : 2.12.2021

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.


Başvuru Esasları Nelerdir?


1)Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.
2) Kuraya başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.
3) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca Bakanlığa gönderilmeyecektir.
5) Adaylar adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini veya (www.turkiye.gov.tr) internet adresi üzerinden temin edecekleri Adli Sicil Belgesini başvuru formuna ek olarak başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
6) Tercih bildirmeyen, tercihlerini kesinleştirmeyen, tercihlerine yerleştirilemeyen ve tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir. forma siparişi
7) Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken yerleştikleri birime teslim edilecektir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler

a) Eş durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön Başvuru Formunu doldurduktan sonra;
1) Eşi Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapanlar; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak onaylı görev yeri belgesi,

2) Eşi diğer kurumlarda görev yapanlar; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı, tarih ve sayılı onaylı görev yeri belgesi ve hizmet cetveli,

3) Eşi başasistan veya asistan olanlar; eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik onaylı görev yeri belgesini sisteme yükleyeceklerdir.(Asistanlık süresi uzatılanların uzatılma gerekçeleri yüklenen belgede belirtilmelidir. Alınmış olan istirahat raporları, ücretli ve ücretsiz izinlerin başlayış ve bitiş tarihleri açıkça belirtilmelidir.)

4) Evli olunduğuna dair belge MERNİS üzerinden komisyon tarafından alınacaktır. Ancak PBS başvurusu esnasında evli oldukları MERNİS kayıtlarından tespit edilemeyenlerin noter onaylı evlenme cüzdanı örneğini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

b) Sağlık durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön Başvuru Formunu doldurduktan sonra;
1) Sağlık kurulu raporu başvuru sahibine ait ise; Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği sisteme yüklenecektir.

2) Sağlık kurulu raporu başvuru sahibinin eşine, annesine, babasına, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşine ait ise;
a) Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden
son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu
raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği,
b) Bu kişilere ait T.C. Kimlik Numaraları ve yerleşim yeri bilgilerini içeren
başvuran tarafından yazılmış beyan dilekçesi,
c) Sağlık raporu sunulan kişi veya kişilerin, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu” (e-Devlet üzerinden
alınabilir.),
d) Vasilik kararının aslı veya onaylı örneği sisteme yüklenecektir.

E-GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA
ESAS BELGELER:

1) Mal Bildirim Formu
2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
3) Askerlik Durum Belgesi
4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik
yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları
belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1)Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde
veya Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayıp bu kura sonucunda
Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler mazeret belgeleri dışında atamaya esas
belge vermeyeceklerdir.

2. Kura sonucunda Bakanlığımız dışında diğer kurumlara yerleşen tabip ve uzman
tabiplerin atamaya esas işlemler için yerleştikleri kurumla irtibata geçmeleri
gerekmektedir.

3. 6756 Sayılı kanunun 107. Maddesi gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinden tüm mali ve
sosyal haklarıyla Sağlık Bakanlığına devredilen personelin, Sağlık Bakanlığı ve
Sağlık Bilimleri Üniversitesi hariç diğer kurum ve kuruluşlara yerleşmeleri
durumunda mali ve sosyal açıdan hak kaybına uğrayacakları hususu ilgililere
duyurulur.

4. Kura sonucunda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı
için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum
tarafından ataması yapılmayanların veya yalnızca erkek hekimlerin tercih
edebileceği münhal kadrolara genel kura ile kadın hekimlerin yerleşmesi halinde
bu kişilerin mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep
olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık
Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlığımızca atamaya esas
gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu
münhallere yapılacaktır.

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, Tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
YORUMLAR(İLK YORUM YAPAN SEN OL)
En Yeni Haberler
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini e-postanızdan takip etmek için sağlık küpü bültenine üye olun."
UYGULAMALAR
App Store Google Play
TAKİP EDİN!
Saglikkupu.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
iac accreditation